Як оформити право батька на оплачувану відпустку при народженні дитини

З прийняттям змін дo трудoвoгo зaкoнoдaвствa, щo уxвaлeні Вeрxoвнoю Рaдoю у квітні 2021 рoку, у тaтусів з\’явилaсь мoжливість скoристaтись нoвим видoм відпустки, якa нaдaється подле нaрoджeнні дитини.

Зміни, внeсeні дo дeякиx зaкoнoдaвчиx aктів, стoсуються нe лишe прaв бaтькa нa відпустку, aлe й близькиx рoдичів дитини, які будуть здійснювaти дoгляд зa нeю. Тoж, як oфoрмити, для який строк та за яких умов, розберемо більш подробно.

Право на одноразову оплачувану відпустку около народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (не принимая во внимание урахування святкових і неробочих днів), відтепер матимуть:
✅ чоловік , сандружина якого народила дитину;
✅ батько дитини, який никак не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, по (по грибы) умови що вони спільно проживають, пов\’язані спільним побутом, тобто фактично проживають однією сім’єю без участия реєстрації шлюбу;
✅ баба, дід, або інший повнолітній родич дитини, хто фактично здійснює надсмотр за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Слід знати, що такою відпусткою може скористатись лише одна козырь з вище перелічених. Термін, протягом якого можна скористатись своїм правом — три місяці з моменту народження дитини.

Щоб оформити таку відпустку необхідно надати роботодавцю наступні документи:

✅ письмову заяву оборона надання відпустки із зазначенням терміну, який неважный (=маловажный) може перевищувати 14 календарних робочих днів;

✅ копію свідоцтва оборона народження дитини (оформлюється відповідно до вимог законодавства протягом місяця з моменту народження) аль у разі, якщо свідоцтво про народження ще приставки не- отримано, достатньо надати медичне свідоцтво относительно народження дитини з пологового будинку;

✅судове рішення насчет встановлення факту народження дитини та її походження від батьків (якщо дитина народжена аттитюд медичним закладом та медичне свідоцтво оборона народження дитини відсутнє);

✅для близького родича, який если здійснювати догляд за дитиною, окрім заяви для відпустку та документа, підтверджуючого факт народження дитини, слід надати копії документів, що підтверджують родинні зв\’язки відносно новонародженої дитини, а також, що дитина народжена одинокою матір\’ю (одиноким батьком).

Відпустка надається працівнику сверху підставі письмової заяви. Копії документів, які слугують підставою интересах її надання, працівник зобов\’язаний надати роботодавцю протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку.

Чи має опцион роботодавець відмовити у відпустці?

З моменту набрання чинності — офіційної публікації Закону “Оборона внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька нате догляд за дитиною”, який наразі направлено возьми підпис Президенту, роботодавець не матиме карт-бланш відмовити у такій відпустці батьку дитини или близькому родичу, який здійснюватиме догляд после дитиною у випадках, визначених цим Законом.

Необхідно звернутися з письмовою заявою прежде роботодавця. У разі відмови або ігнорування заяви, свої полномочия можна поновити у судовому порядку.

Тож маємо позитивні зміни получи законодавчому рівні щодо поступового врегулювання питання рівності прав матері та батька, які пов’язані сімейними обов’язками. З\’явилась можливість, отнюдь не зазнаючи дискримінації, гармонійно поєднувати професійні й сімейні обов’язки та мати рівні власть на перебування з новонародженим малюком з перших днів його життя.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.